Gia Lai công bố cấp độ dịch: 12/17 địa phương ở mức 1

Ngày đăng: 02/11/2021, 10:00

(GLO)- Ngày 1-11, UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 13/TB-UBND về cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Cấp độ dịch toàn tỉnh Gia Lai ở mức 2 (mức nguy cơ trung bình).  Ảnh: Đức Thụy
Cấp độ dịch toàn tỉnh Gia Lai ở mức 2 (mức nguy cơ trung bình). Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, cấp độ dịch toàn tỉnh ở mức 2 (mức nguy cơ trung bình).

Về cấp huyện, có 12/17 địa phương ở mức 1 (mức bình thường mới) gồm: An Khê, Ayun Pa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Păh, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Kbang, Mang Yang, Đức Cơ, Ia Grai; 5 địa phương ở mức 2 gồm: Pleiku, Chư Sê, Đak Pơ, Đak Đoa, Phú Thiện.

Về cấp xã, có 4 xã, phường ở mức 3 (mức nguy cơ cao) gồm: Ia Kring, Yên Đổ (TP. Pleiku), Ia Blang (huyện Chư Sê), Ia Piar (huyện Phú Thiện); 14 xã, phường, thị trấn ở mức 2 gồm: Tân An (huyện Đak Pơ), Kbang (huyện Kbang), Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện), Chư Sê, Hbông (huyện Chư Sê), Phù Đổng, Thắng Lợi, Tây Sơn, Diên Hồng, Hoa Lư, Hội Phú, Hội Thương, Thống Nhất, Trà Bá (TP. Pleiku); 196 xã, phường, thị trấn còn lại ở mức 1.
 
https://www.baogialai.com.vn/

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công