Bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 23/11/2021, 13:57

(GLO)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 17 điểm cầu, có 52 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và 147 đại biểu tại 16 điểm cầu tại các huyện, thị xã.

Với tinh thần “Đoàn kết-Năng động-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất 9 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp thực hiện. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đặt ra các mục tiêu như: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 5 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững. Mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”.

Đến cuối nhiệm kỳ, 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; 80% phụ nữ khuyết tật trở lên được các cấp Hội hỗ trợ; phát triển thêm 16.000 hội viên đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV tại điểm cầu trung tâm ra mắt đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV tại điểm cầu trung tâm ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Hàng năm có 150 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ và nâng cao năng lực. Mỗi cơ sở Hội thành lập ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng. Hội LHPN tỉnh chủ trì phản biện xã hội ít nhất 1 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng, toàn diện của cán bộ, hội viên phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tin tưởng các tầng lớp phụ nữ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với hệ thống chính trị tỉnh nhà thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp Hội chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Tiếp tục xây dựng, triển khai các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của từng gia đình theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; quan tâm phát triển cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng của cán bộ Hội các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đánh giá, Hội LHPN tỉnh Gia Lai là đơn vị đi đầu trong khu vực Tây Nguyên về triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều đổi mới, sáng tạo; xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hiệu quả hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội Phụ nữ tỉnh phát huy bài học kinh nghiệm, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra của nhiệm kỳ 2016-2021, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo để tạo sự bứt phá trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục là điểm sáng trong khu vực về phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, nhân rộng, đảm bảo tính bền vững của mô hình “Thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu” và các mô hình hiệu quả khác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp, nhân lên những giá trị tốt đẹp của gia đình Tây Nguyên.

Đại hội đã bầu 39 đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã bầu 11 người vào Ban Thường vụ. Bà Rơ Chăm H’Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các Phó Chủ tịch Hội gồm bà Phạm Thị Hoa và bà Vũ Thị Bích Ngọc. Đại hội cũng thống nhất lựa chọn 14 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027).
 
https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công