Gia Lai: Cấp độ dịch toàn tỉnh mức 2, có 12/17 địa phương ở mức 1

Ngày đăng: 22/11/2021, 22:06

(GLO)- Ngày 22-11, UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 16/TB-UBND về cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (cập nhật đến ngày 22-11-2021).
 
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn người ra vào khu vực tạm thời phong tỏa làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn người ra vào khu vực tạm thời phong tỏa làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính


Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ; theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh Gia Lai thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, cập nhật số liệu đến ngày 22-11-2021, cụ thể như sau:

Xác định cấp độ dịch toàn tỉnh: mức 2.

Cấp huyện: Có 12/17 huyện, thị xã, thành phố: mức 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã An Khê, Ayun Pa; các huyện: Chư Prông, Chư Pưh, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Sê, Đak Pơ và Kbang. Có 4/17 huyện, thị xã, thành phố: mức 2 (mức nguy cơ trung bình), gồm: TP. Pleiku và các huyện: Ia Grai, Phú Thiện và Chư Păh. Có 1/17 huyện, thị xã, thành phố: mức 3 (mức nguy cơ cao): huyện Đak Đoa.

Cấp xã, phường, thị trấn: Có 196/220 xã, phường, thị trấn: mức 1. Có 20/220 xã, phường, thị trấn: mức 2, gồm: các xã Glar, Hneng, Nam Yang (huyện Đak Đoa); xã Ia Piar (huyện Phú Thiện); xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh); xã Ia Dêr, Ia Sao  (huyện Ia Grai); xã Trà Đa, Diên Phú và các phường Thắng Lợi, Tây Sơn, Chi Lăng, Hội Thương, Thống Nhất, Trà Bá, Yên Thế, Phù Đổng, Ia Kring, Đống Đa, Yên Đổ  (TP. Pleiku). Có 3/220 xã, phường, thị trấn: mức 3, gồm: xã Tân Sơn, phường Hoa Lư (TP. Pleiku), xã Đak Krong (huyện Đak Đoa). Có 1/220 xã, phường, thị trấn: mức 4: xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa).
 
 
https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công