Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 15/01/2021, 15:28

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai Click vào đây để xem chi tiết 
 
Dự toán thu, chi ngân sách năm 2021  Click vào đây để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công