Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Ngày đăng: 24/12/2020, 16:04

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động quản lý cửa khẩu 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động quản lý cửa khẩu 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công