Quyết định Phê duyệt dự toán phần khối lượng phát sinh của Công trình Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Nền nhà, Hồ nước và Kho tiền ông Nhạc

Ngày đăng: 22/12, 00:00

498/QĐ-SVHTTDL - 22/12/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán phần khối lượng phát sinh của Công trình Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Nền nhà, Hồ nước và Kho tiền ông Nhạc

 

File đính kèm

    498qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công