Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XV năm 2020

Ngày đăng: 02/12, 00:00

464/QĐ-SVHTTDL - 02/12/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch
Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XV năm 2020

 

File đính kèm

    464.pdf
    464qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công