Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tuyên truyền tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng

Ngày đăng: 16/11, 00:00

433/QĐ-SVHTTDL - 16/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tuyên truyền tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng

 

File đính kèm

    433qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công