Quyết định PDDT&KH lựa chọn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày đăng: 13/11, 00:00

429/QĐ-SVHTTDL - 13/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
QĐ PDDT&KH lựa chọn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

 

File đính kèm

    429qdpl.signed.pdf
    429qds.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công