Quyết định PDDTKH tập huấn bồi dưỡng kiến thức triển khai thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

Ngày đăng: 13/11, 00:00

428/QĐ-SVHTTDL - 13/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
QĐ PDDTKH tập huấn bồi dưỡng kiến thức triển khai thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

 

File đính kèm

    428qd.signed.signed.pdf
    428qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công