Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2020

Ngày đăng: 19/11, 00:00

445/QĐ-SVHTTDL - 19/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2020

 

File đính kèm

    445qd.pdf
    445qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công