Quyết định Phê duyệt DT và KHLCNT Sửa chữa các cụm pano tuyên truyền công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày đăng: 18/11, 00:00

443/QĐ-SVHTTDL - 18/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Quyết định Phê duyệt DT và KHLCNT Sửa chữa các cụm pano tuyên truyền công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 

File đính kèm

    443pl.pdf
    443qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công