Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển đoàn tham gia giải Vô địch môn Điền kinh và môn Bơi

Ngày đăng: 09/11, 00:00

406/QĐ-SVHTTDL - 09/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển đoàn tham gia giải Vô địch môn Điền kinh và môn Bơi

 

File đính kèm

    406qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công