Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp các hạng mục công trình thuộc dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp tỉnh

Ngày đăng: 11/11, 00:00

417/QĐ-SVHTTDL - 11/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp các hạng mục công trình thuộc dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp tỉnh

 

File đính kèm

    417qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công