Quyết định Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2020

Ngày đăng: 11/11, 00:00

415/QĐ-SVHTTDL - 11/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2020

 

File đính kèm

    415qd.signed.signed.pdf
    415qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công