Quyết định PDKQLCNT tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020

Ngày đăng: 02/11, 00:00

390/QĐ-SVHTTDL - 02/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
QĐ PDKQLCNT tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020

 

File đính kèm

    390qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công