Quyết định Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia giải vô địch Võ Cổ truyền toàn quốc lần thứ XXIX năm 2020

Ngày đăng: 02/11, 00:00

391/QĐ-SVHTTDL - 02/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia giải vô địch Võ Cổ truyền toàn quốc lần thứ XXIX năm 2020

 

File đính kèm

    391qd pl.pdf
    391qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công