Quyết định phê duyệt DT và KHLCNT tuyên truyền trực quan ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với đối phụ nữ (2511) trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 06/11, 00:00

400/QĐ-SVHTTDL - 06/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
QĐ phê duyệt DT và KHLCNT tuyên truyền trực quan ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với đối phụ nữ (2511) trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

File đính kèm

    400qd.signed.signed.pdf
    400qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công