Quyết định Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia giải Vô địch môn Điền kinh và môn Bơi người khuyết tật toàn quốc năm 2020

Ngày đăng: 05/11, 00:00

397/QĐ-SVHTTDL - 05/11/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia giải Vô địch môn Điền kinh và môn Bơi người khuyết tật toàn quốc năm 2020

 

File đính kèm

    397qd.signed.signed.pdf
    397qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công