Quyết định PDKQLCNT cung cấp dịch vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày đăng: 27/10, 00:00

Quyết định số 339/QĐ-SVHTTDL - 26/10/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
QĐ PDKQLCNT cung cấp dịch vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

 

File đính kèm

    339qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công