Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí Giải Cầu lông các CLB tỉnh Gia Lai năm 2020

Ngày đăng: 27/10, 00:00

340/QĐ-SVHTTDL - 26/10/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Giải Cầu lông các CLB tỉnh Gia Lai năm 2020

 

File đính kèm

    340qd pl.signed.signed.pdf
    340qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công