Thông tin về dự án

Ngày đăng: 12/03/2018, 13:58

Thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017, sáng ngày 10 tháng 7 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng (đợt 2 năm  2017), lớp học có 95 quần chúng ưu tú của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

 

 Đến dự và phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Như Trình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lớp học đã khẳng định bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng là khâu tất yếu quan trọng, mục đích của lớp học nhằm giúp các đồng chí quần chúng ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, tiếp thu bài giảng; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; chủ động nghiên cứu tài liệu và tăng cường trao đổi, thảo luận.
 
  
Toàn cảnh khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng
 
Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 05 ngày, trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác. Các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công