Chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2023

Ngày đăng: 21/11/2022, 09:16

         Ngày 18/11/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Trong đó, tổng kết lại kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2022 và đưa ra kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của đơn vị - Click để xem chi tiết kế hoạch
 
File đính kèm:

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công