LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (TỪ NGÀY 26/9/2022 ĐẾN NGÀY 02/10/2022)

Ngày đăng: 26/09/2022, 08:03

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39
(Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
26/09
S 08g00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban Hội trường UBND tỉnh Văn phòng
- Xe 81A 00338
C 14g00 Họp giao ban tháng 9/2022 Trưởng ban Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc; Đại diện cửa khẩu. Phòng họp BQLKKT Văn phòng phối hợp các phòng tổng hợp báo cáo.
Thứ ba
27/09
S 08g00 Làm việc với Công ty TNHH MTV Hiệp Hằng Gia Lai Đ/c Thái PTB Phòng: QHHTTNMT, QLĐT, QLDN, Công ty PTHT KKT Phòng họp BQLKKT Phòng QHHTTNMT, QLĐT chuẩn bị nội dung.


C 14g00 Làm việc với các ngành liên quan tại cửa khẩu và đơn vị thi công duy tu bảo dưỡng Quốc Môn thống nhất biển pháp đảm bảo thực hiện công trình Đ/c Thưởng-P trưởng ban - Đại diện: Công ty PTHTKKT, đơn vị thi công, các đơn vị liên quan tại cửa khẩu Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh - VP tham mưu Trưởng Cửa khẩu mời các ngành liên quan
- Công ty PTHTKKT mời các nhà thầu thi công Quốc Môn và đơn vị liên quan
- Xe 81A 00338
Thứ tư
28/09
S

C

Thứ năm
29/09
S 07g00 Tham quan, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành các KCN thuộc Tập đoàn CN Cao Su tại các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai Trưởng ban - Lãnh đạo ban, Văn phòng, phòng QHHTTNMT, Phòng QLĐT, phòng QLDN.
- Lãnh đạo Công ty PTHTKKT
KCN Bình Dương và Đồng Nai Văn phòng, Công ty PTHTKKT.
- Xe 81A 00338
C

Thứ sáu
30/09
S 08g30 Tham dự Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam - Lần thứ IX (02 ngày 30/9 đến 01/10/2022)

Trưởng ban Trụ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai, số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Văn phòng chuẩn bị các điều kiện cần thiết
- Xe 81A 00338
C 13g30 Tham dự Hội nghị đối ngoại Hải Quan Gia Lai - Kon Tum tổ chức Hội nghị Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp
Đ.c Khánh - Văn phòng đại diện
Hội trường tầng 2, trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
Thứ bảy
01/10
S 08g00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (cả ngày)
Đ/c Thái PTB Hội trường UBND tỉnh - Văn phòng
- Xe 81A 00391
C

Chủ nhật
02/10
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công