Thông báo kết quả trúng tuyển công chức, kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng: 01/02/2023, 07:49

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển công chức, kỳ thi tuyển năm 2022

   
       Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
      Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai.
 
       Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo:
 
      1. Bà KSOR H'NHƯƠNG, sinh ngày 12/3/1999, địa chỉ: Buôn Hdreh – Ia Dreh – Krông Pa – Gia Lai đã trúng tuyển vào Ban Quản lý Khu kinh tế tại kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai.
 
      2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này Bà KSOR H'NHƯƠNG phải có mặt tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) để hoàn thiện các hồ sơ có liên quan theo quy định tại Điều 16, Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Sau khi hoàn thiện, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ ban hành quyết định tuyển dụng công chức và phân công nhiệm vụ theo quy định tại Điều 17, Nghị định 138/2020/NĐ-CP.
 
    Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo để bà KSOR H'NHƯƠNG biết và thực hiện./.
 
File đính kèm:  Click để tải

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công