LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (TỪ NGÀY 09/5/2022 ĐẾN NGÀY 15/5/2022)

Ngày đăng: 09/05/2022, 08:13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19
(Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 15/05/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
09/05
S 07g00 Dự Lễ công bố Quyết định công tác cán bộ Chủ tịch UBND tỉnh Tập thể Lãnh đạo Ban Trụ sở UBND tỉnh
C

Thứ ba
10/05
S

C 14g00 Họp nghe sở KH&ĐT báo cáo giải ngân đầu tư công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Thái-PTB, lãnh đạo Công ty PTHTKKT Phòng họp UBND tỉnh Công ty PTHTKKT
Thứ tư
11/05
S

C

Thứ năm
12/05
S

C

Thứ sáu
13/05
S

C

Thứ bảy
14/05
S

C

Chủ nhật
15/05
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công