LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (TỪ NGÀY 02/5/2022 ĐẾN NGÀY 08/5/2022)

Ngày đăng: 02/05/2022, 07:45

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18
(Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
02/05
S
Nghỉ bù


Văn Phòng, VP ĐD, Cty PTHT, Đơn vị tự vệ phân công Trực .
C

Thứ ba
03/05
S
Nghỉ bù


Văn Phòng, VP ĐD, Cty PTHT, Đơn vị tự vệ phân công Trực .
C

Thứ tư
04/05
S
Hội ý Lãnh đạo Đ/c Khoa - PTB Đ/c Thái- PTB , Văn phòng Phòng Làm việc
C

Thứ năm
05/05
S 09g00 Họp Chi ủy PBT Theo quy định Phòng họp BQL Chi ủy
C

Thứ sáu
06/05
S 08g30 Tham dự Công bố Quyết định Thanh tra
Đ/c Thái - PTB, Đ/c Thắng - GĐ Cty PTHT Trụ sở Thanh tra tỉnh
C 14g00 Họp Chi bộ PBT Theo quy định Phòng họp BQL Chi ủy
15g00 Nhận bàn giao xe ô tô cho Cty PTHT
Đ/c Vương - PVP; Đ/c Thắng - GĐ Cty Sở Tài chinh
Thứ bảy
07/05
S
Văn phòng Trực xử lý công việc 02 ngày nghỉ cuối tuầnC

Chủ nhật
08/05
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công