LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN NGÀY 01/5/2022)

Ngày đăng: 25/04/2022, 07:33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17
(Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
25/04
S

C

Thứ ba
26/04
S 08g00 Họp lãnh đạo Ban về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 Đ/c Khoa - PTB Lãnh đạo Ban;đại diện Văn phòng Phòng làm việc Đ.c Khoa - PTB Văn phòng chuẩn bị
C

Thứ tư
27/04
S 08g00 Làm việc với Nhà đầu tư đến từ Hà Nội tìm hiểu cơ hội đầu tư Đ/c Thái - PTB LĐ các Phòng CM Phòng họp BQL Lãnh đạo Phòng: QLĐT; QHHTTNMT; QLDN.
09g00 Hội nghị công bố kết quả PCI năm 2021 UBND tỉnh Đ/c Khoa - PTB Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư
C

Thứ năm
28/04
S 08g00 Dự khai mạc Giái bóng bàn công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh LĐ LĐ tỉnh Đ/c Khoa - PTB Nhà Văn hóa Lao động (01 Lê Lai)
C

Thứ sáu
29/04
S 08g00 Hội nghị trực tuyến sơ kết
tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Khoa - PTB Hội trường tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh
08g00 Đi công tác cửa khẩu Đ/c Thái - PTB Văn phòng, Cty PTHT

C

Thứ bảy
30/04
S
Nghỉ Lễ nhân Kỷ niệm 47 năm Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-2022)


Văn Phòng, VP ĐD, Cty PTHT, Đơn vị tự vệ phân công Trực .
C

Chủ nhật
01/05
S
Nghỉ Lễ Quốc tế Lao động (01/5)


Văn Phòng, VP ĐD, Cty PTHT, Đơn vị tự vệ phân công Trực .
C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công