LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN NGÀY 24/4/2022)

Ngày đăng: 18/04/2022, 09:53

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16
(Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
18/04
S

C

Thứ ba
19/04
S

C 19g30 Dự Lễ khai mạc ngày Hội văn hoá các dân tộc thiểu số lần thứ nhất Sở VHTTDL Đ/c Thái-PTB Quảng trường Đại đoàn kết Văn phòng
Thứ tư
20/04
S 07g00 Họp xử lý các Nội dung liên quan đến công tác Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026; 2026 - 2031 Đ/c Khoa - PBT, PTB Lãnh đạo Ban, Chi ủy, Trưởng - Phó Phòng và tương đương Phòng họp BQL Văn phòng
C 14g00 Họp thống nhất pá đất đai quy hoạch tỉnh Sở KH&ĐT Đ/c Thái-PTB, phòng QHHTTNMT Phòng họp Sở KH& ĐT Phòng QHHTTNMT
Thứ năm
21/04
S 08g00 Hội nghị Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh
Đ/c Khoa - PBT Hội trường 2/9
08g00 Dự Lế công bố Văn bằng bảo hộ và Hội thảo khoa học "Quản lý và Phát triển tài sản trí tuện cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản địa phương" Sở Khoa học và Công nghệ Đ/c Thái - PTB Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace
C

Thứ sáu
22/04
S 08g00 Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh (trực tuyến) học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương đảng khóa XIII và Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII TT Tỉnh ủy Lãnh đạo Ban Hội trường 2/9
C 15g00 Tham sự Hội nghị đối tác phát triển giữa tỉnh Gia Lai và Đoàn Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh
Đ.c Thái - PTB Khách sạn Pleiku
13g30 Họp Sở Kế hoạch và đầu tư Sở KH&ĐT Đ/c Thái-PTB Phòng họp SKH& ĐT Văn phòng chuẩn bị các báo cáo
Thứ bảy
23/04
S
Văn phòng trực xử lý Công việc 02 ngày nghỉ cuối tuầnC

Chủ nhật
24/04
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công