LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (TỪ NGÀY 18/7/2022 ĐẾN NGÀY 24/7/2022)

Ngày đăng: 18/07/2022, 08:56

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29
(Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
18/07
S

C 14g00 Họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn 2017-2022
BCH Công đoàn.
UBKT Công đoàn
Phòng họp BQLKKT Công đoàn chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ, báo cáo tài chính công đoàn
Thứ ba
19/07
S
Dự kiến tham gia cùng các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu
Đ.c Thưởng - PTB Thị xã An Khê - Văn phòng Ban Quản lý chủ động liên hệ Văn phòng Tỉnh ủy để biết thời gian đi thăm hỏi cùng đoàn.
- Xe 81A 00391
C

Thứ tư
20/07
S 08g00 Tổ chức thăm, tặng quà gia đình công chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc đối tượng chính sách, người có công Đ.c Thái - PTB Đ.c: Thảo, Thắng, Hằng, Quyết, Đăng. Thành phố Pleiku - Văn phòng và Công ty PTHT KKT chuẩn bị
- Xe 81A 00391
C
Dự kiến tham dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Hội trường tầng 3, UBND tỉnh
Thứ năm
21/07
S 07g45 Dự kiến tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội trường 2/9
C

Thứ sáu
22/07
S

C

Thứ bảy
23/07
S

C

Chủ nhật
24/07
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công