LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (TỪ NGÀY 11/7/2022 ĐẾN NGÀY 17/7/2022)

Ngày đăng: 11/07/2022, 08:54

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28
(Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/07/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
11/07
S

C 14g00 -Làm việc với đơn vị khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu KH cấp tỉnh (giải pháp phát triển hệ thống logistics)
- Khảo sát thực tế DN (nếu có liên quan)
TS Trần Thị Thu Hương, CN đề tài - Đ/c Khánh và VP CKQTLT HT CKQTLT VP CKQTLT chuẩn bị HT
Thứ ba
12/07
S

C 14g00 Họp kiểm tra khấu trừ tiền thuê đất Sở Tài Chính Đ/c Thái - PTB, phòng QHHTTNMT phòng họp Sở Tài Chính - phòng QHHTTNMT
- Xe 81A 00391
Thứ tư
13/07
S 07g30 Dự kỳ họp thứ Sáu của HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (02 ngày 13-14/7/2022) HĐND huyện Đức Cơ Đ.c Thưởng - PTB Hội trường chung của huyện Đức Cơ - Văn phòng chuẩn bị tài liệu
- Xe 81A 00391
08g00 Tham dự "Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP" và Lễ ký bàn giao Cổng thông tin VNTR (trực tuyến) Bộ Công thương Đ.c Thái - PTB Phòng họp A, Sở Công thương - Xe 81A 00338
C 14g30 Tham dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng ban Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh, Khu B, Tỉnh Ủy - Văn phòng chuẩn bị tài liệu
- Xe 81A 00338
Thứ năm
14/07
S 08g00 Bàn giao MB nâng cấp, mở rộng dự án nước tại CKQTLT Đ/c Thái PTB - Thành phần theo giấy mời.
- Công ty PTHTKKT, phòng QHHTTNMT
Khu kinh tế cửa khẩu - Công ty PTHTKKT
- Xe Công ty PTHTKKT
C
Làm việcThứ sáu
15/07
S 08g00 Họp Chi bộ tháng 7 Đ/c Thưởng-CUV Đảng viên Chi bộ Phòng họp BQL KKT HT Ban QLKKT
08g00 Dự kiến tham dự Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số DDCI 2021 và kế hoạch khắc phục chỉ số PCI 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Trưởng Ban Hội trường tầng 3, UBND tỉnh - Văn phòng chuẩn bị tài liệu
- Xe 81A 00338
C 14g00 Hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban Hội trường tầng 3, UBND tỉnh - Văn phòng chuẩn bị tài liệu
- Xe 81A 00338
Thứ bảy
16/07
S

C

Chủ nhật
17/07
S

CTra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công