LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 26/6/2022)

Ngày đăng: 20/06/2022, 08:11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25
(Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
20/06
S
Làm việcC 15gh40 Họp quy hoạch BCH, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ BQLKKT nhiệm kỳ 2025-2030 (Nguyễn Thị Dạ Thảo) Tập thể chi uỷ Chi uỷ, CT, PCT Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng họp BQL Chi uỷ chuẩn bị nội dung
14g00 Họp thống nhất quy trình đầu tư KCN Nam Pleiku Đ/c Thưởng - PTB - Đ/c Thái PTB
- Lãnh đạo, các phòng QLĐT, QHHTTNMT, QLDN.
- Các Đ/c CV các phòng phụ trách lĩnh vực liên quan.
Phòng họp BQLKKT phòng QLĐT
Thứ ba
21/06
S 07g00 Đi thăm và chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) Lãnh đạo Ban - ĐD lãnh đạo Văn phòng, Công ty PTHT KKT - Báo Gia Lai
- Đài Phát thanh và Truyền hình
- Báo Thông tấn xã Việt Nam
- Văn phòng và Công ty chuẩn bị các điều kiện cần thiết
- Xe 81A 00338
08g00 Dự Hội thảo trực tuyến về xu hướng FDI toàn cầu và giải pháp XTĐT trong bối cảnh mới Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài và tổ chức Tài chính quốc tế Đ/c Thảo + Đ/c Đăng Phòng họp BQLKKT Văn phòng kết nối điểm cầu trực tuyến


09g00 Kiểm tra, đánh giá công tác vận hành Cụm thông tin cơ sở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Sở Thông tin và Truyền thông Đ/c Thưởng - PTB+ đ/c Đa vp Trạm kiểm soát liên hợp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Văn phòng đại diện chuẩn bị phòng họp
- Xe 81A 00391
C 14g00 Dự buổi tọa đàm giao lưu đối ngoại giữa xã IaDom (Việt Nam) với xã Bó Nhây (Campuchia) và sơ kết phong trào kết nghĩa giữa Làng Moock Đen 1 (xã IaDom) với Làng Bó Lớn (xã Bó Nhây) UBND xã IaDom Đ/c Thưởng - PTB + đ/c Đa vp Nhà Văn hóa xã IaDom - Văn phòng và Công ty PTHT KKT chuẩn bị
- Xe 81A 00391
Thứ tư
22/06
S 08g00 Dự họp thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 24 đến 26/6/2022 Trưởng ban
Phòng họp 2A, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Văn phòng chuẩn bị tài liệu liên quan
- Xe 81A 00338
C
Họp lãnh đạo ban Trưởng ban
P làm việc Trưởng ban
Thứ năm
23/06
S 8g00 Họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Trưởng ban Lãnh đạo Ban; công chức, người lao động Ban Quản lý và Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty PTHT KKT.
Phòng họp BQLKKT - Văn phòng chuẩn bị

C 14g00 Họp Chi bộ định kỳ tháng 6 Chi ủy Tất cả đảng viên Phòng họp Ban Quản lý Chi ủy
Thứ sáu
24/06
S 09g00 Kiểm tra hiện trạng hệ thống cây xanh tại Khu Trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Công ty PTHT KKT Phòng QHHTTNMT Khu trung tâm KKT CK quốc tế Lệ Thanh Công ty PTHTKKT
C 13g30 Làm việc với Tập đoàn Cao su VN UBND tỉnh Lãnh đạo Ban Hội trường UBND tỉnh - Xe 81A 00338
Thứ bảy
25/06
S

C 14g00 Tham dự cuộc họp của UBND tỉnh để nghe Thủ trưởng một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung, lĩnh vực quản lý được giao theo quy định
Trưởng ban Phòng họp 3A, tầng 3- UBND tỉnh - Văn phòng chuẩn bị báo cáo các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đến thời điểm hiện tại
- Xe 81A 00338
Chủ nhật
26/06
S 17g00 Tham dự mở thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
Đ.c Thái - PTB Văn phòng Công ty PTHT KKT - Xe 81A 00338
C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công