LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (TỪ NGÀY 24/1/2022 ĐẾN NGÀY 30/01/2022)

Ngày đăng: 24/01/2022, 09:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04
(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
24/01
S

C

Thứ ba
25/01
S

C 15g00 Họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn đối với các Công chức, NLĐ đủ điều kiện Đ/c Khoa - PTB Theo quy định Phòng họp BQL Văn phòng
Thứ tư
26/01
S 08g00 Triển khai công tác Đ/c Khoa - PTB Đ/c Thái - PTB; Trưởng (hoặc Phó Phụ trách) các Phòng Chuyên môn, Đơn vị trực thuộc Phòng họp BQL Văn phòng
C

Thứ năm
27/01
S

C

Thứ sáu
28/01
S 07g30 Tham gia Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đ/c Khoa - PTB
- Quảng trường Đại Đoàn Kết.


08g00 Tham gia viếng các liệt sĩ
Đ/c Khoa - PTB

- Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
C

Thứ bảy
29/01
S
Trực xử lý công việc (cả ngày) (Trần Thị Thúy Hằng)
Đ.c Vy, Ngọc
BQLKKT

Trực xử lý công việc (cả ngày) (Trần Thị Thúy Hằng)
Đ.c Linh, Bảo, Lý
Cửa khẩu
C

Chủ nhật
30/01
S
Trực xử lý công việc (cả ngày) (Trần Thị Thúy Hằng)
Đ.c Trang, Hà
BQLKKT

Trực xử lý công việc (cả ngày) (Trần Thị Thúy Hằng)
Đ.c Khánh, Bảo, Lý
Cửa khẩu
C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công