Thông tư số 03/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án,...

Ngày đăng: 14/03/2022, 08:21


Thông tư số 03/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Số, ký hiệu 03/2022/TT-BTP
Ngày ban hành 10-02-2022
Ngày có hiệu lực 28-03-2022
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Phan Chí Hiếu
Trích yếu Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công