Thông báo mời thầu: Tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045

Ngày đăng: 13/01/2022, 10:11

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220122280 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220101741

Tên KHLCNT

Lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Tên gói thầu

Tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm


Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách tỉnh

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

11 Tháng

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

12/01/2022 10:12

Đến ngày

01/02/2022 10:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

150 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Gia Lai

MỞ THẦU

Thời điểm đóng/mở thầu

01/02/2022 10:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

4.334.450.000 VND (Bốn tỷ ba trăm ba mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Số tiền bảo đảm dự thầu


Hình thức bảo đảm dự thầu


Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Tệp tin khác:

QUYET DINH 464 TTg PHE DUYET NHIEM VU QUY HOACH CHUNG 26.3.2021.pdf 

 
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công