QĐ Về việc công bố Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới (TTHC), 24 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Công Thương, Sở NN & PTNT, BQL Khu kinh tế

Ngày đăng: 27/08/2021, 15:03
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công