THÔNG TIN ĐẦU MỐI LIÊN LẠC HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ngày đăng: 04/10/2021, 09:48

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 321/VP-KGVX ngày 13/9/2021 về việc lập đầu mối liên lạc tiêm vắc xin cho người nước ngoài, giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai nhiệm vụ tại Mục 1 của Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 06/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Ngoại vụ đã có văn bản trao đổi với các đơn vị, hiện có 04/06 đơn vị đã cung cấp đầu mối thông tin hỗ trợ như sau:

1/ Sở Thông tin và Truyền thông:

Họ và tên: Quách Thị Nhiên Chức vụ: Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông

Số điện thoại: 0982.652.560

Thư điện tử: nhienqt.stttt@gialai.gov.vn

2/ Sở Y tế

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Số điện thoại: 0919.128.577

Thư điện tử: x.nguyenthithanh@gmai.com

3/ Sở Công thương

Họ và tên: Hồ Hải Nguyên

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng

Số điện thoại: 0269.3720708/0919.555.336

Thư điện tử: nguyenhh.sct@gialai.gov.vn

4/ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp

Số điện thoại: 0914.171.113

Thư điện tử: hungnx.bqlkkt@gialai.gov.vn

Về phần Sở Ngoại vụ được phân công như sau:

1/ Họ và tên: Lê Anh Thơ, chuyên viên Phòng Lãnh sự - Quản lý biên giới

Số điện thoại: 0269.3500.605

Thư điện tử: lsnvonn.songoaivu@gialai.gov.vn

2/ Họ và tên: Tô Văn Hiệp, Phiên dịch tiếng Anh

Số điện thoại: 0359.365.081

Thư điện tử: hieptv.songoaivu@gialai.gov.vn

Thông tin của Sở Ngoại vụ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tại địa chỉ: http://songoaivu.gialai.gov.vn.

* Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng: 24/24 giờ hàng ngày, bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

* Nội dung hỗ trợ: Các vấn đề cần được giải đáp, tư vấn và hướng dẫn từ cơ quan chức năng hoặc trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp liên quan dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch đối với người nước ngoài cư trú tại địa bàn tỉnh. Thời gian trả lời có thể không đáp ứng ngay, nếu vấn đề cần được kiểm tra, xác minh hoặc liên quan đến chức năng, thẩm quyền của đơn vị khác, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp nhận, chuyển xử lý và sẽ phản hồi ngay sau khi nhận được thông tin.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công