Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm VMware

Ngày đăng: 10/03/2021, 14:37

        Hiện nay, theo ghi nhận của Ban Cơ yếu Chính phủ đối với các máy chủ vCenter sử dụng các phiên bản VMware vCenter Server từ 6.5 đến 7.0 và VMware Cloud Foundation (vCenter Server) từ 3.x đến 4.x tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng cho phép kẻ tấn công thực thi các mã lệnh từ xa với đặc quyền không hạn chế (CVE2021-21972); các phiên bản VMware ESXi từ 6.5 đến 7.0 cũng tồn tại lỗ hổng tràn heap (CVE-2021-21974). Các lỗ hổng bảo mật nêu trên có thể bị các đối tượng tấn công lợi dụng để chiếm quyền điều khiển toàn bộ hệ thống ảo hóa sử dụng vCenter.
         
          Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin sử dụng sản phẩm VMwave, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương, rà soát, kiểm tra, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật trong sản phẩmVMwave, cụ thể như sau:
 
         1. Rà soát, kiểm tra lại phiên bản VMware Cloud Foundation, VMware ESXi và VMware vCenter để phát hiện các máy chủ bị ảnh hưởng và xử lý kịp thời các máy chủ có khả năng bị đối tượng tấn công khai thác thông qua lỗ hổng trên.
 
         2. Cập nhật bản vá hoặc khắc phục lỗ hổng theo hướng dẫn (chi tiết trong Phụ lục đính kèm).
....
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công