Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư

Ngày đăng: 01/02/2019, 16:50

(GLO)- Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với các sở ngành, doanh nghiệp liên quan của tỉnh phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Trung tâm Phát triển khoa học quản lý và Công nghệ ứng dụng-ATEM) để thực hiện chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng chiến lược thu hút đầu tư, triển khai các giải pháp xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi nguồn vốn chất lượng cao vào các dự án trọng điểm của tỉnh.
 Hội nghị báo cáo triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tỉnh Gia Lai do UBND tỉnh phối hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Ảnh: T.N
Hội nghị báo cáo triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tỉnh Gia Lai do UBND tỉnh phối hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.Ảnh: T.N

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chương trình đào tạo CEO hành chính công-phần 2, năm 2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh và Trường Đại học Tôn Đức Thắng để thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ năng lực quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

GLO.

    Tra cứu thông tin

    Quy hoạch - Kế hoạch

    Dự án đầu tư – Mua sắm công