GIA LAI: TĂNG CƯỜNG PHÒNG-CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Ngày đăng: 24/08/2020, 14:34

(GLO)- Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1593/UBND-KGVX ngày 4-8-2020 về tăng cường hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng-chống xâm hại trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi thống kê tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn nhân bản tài liệu tuyên truyền phổ biến tài liệu giáo dục pháp luật kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em và phòng-chống xâm hại trẻ em, tăng cường bồi dưỡng kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán  bộ liên quan. Tham mưu củng cố kiện toàn ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã. Duy trì và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật


Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, chú trọng nhóm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh trường nội trú và bán trú, nhóm học sinh có nguy cơ bị xâm hại, trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên trong phòng chống xâm hại trẻ em...
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo điều hành các nội dung chương trình kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em phù hợp với thực tiễn tình hình của địa phương. Hàng năm báo cáo HĐND cùng cấp việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em của địa phương theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình. Bảo đảm trẻ em có nguy cơ xâm hại được áp dụng biện pháp hỗ trợ, trẻ em bị xâm hại được áp dụng biện pháp can thiệp, sớm quan tâm đối với nhóm trẻ có nguy cơ bị xâm hại để phòng ngừa các hành vi xâm hại.​

Cần trang bị hệ thống camera giám sát an ninh ở các điểm vui chơi, thể thao, giải trí của trẻ em. Ảnh: Thanh Nhật
Cần trang bị hệ thống camera giám sát an ninh ở các điểm vui chơi, thể thao, giải trí của trẻ em. Ảnh: Thanh Nhật

 

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh nơi công cộng, từng bước trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh, nhất là tại khu vực trường học, vui chơi giải trí của trẻ em. Ưu tiên bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng điểm vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao cho trẻ em. Tiếp tục huy động nguồn lực từ các cá nhân tổ chức cho công tác trẻ em. Chỉ đạo tổ chức thanh kiểm tra về phòng-chống xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương để xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý mà không có các biện pháp chỉ đạo, xử lý hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị các sở ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  triển khai thực hiện và báo cáo cho UBND tỉnh theo định kỳ để theo dõi chỉ đạo...

 

THANH NHẬT-GLO

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công