Tin tức
Lịch công tác tuần
 • Lịch công tác Tuần 39 (từ ngày 25/9/2023 - 01/10/2023)

  Lịch công tác Tuần 39 (từ ngày 25/9/2023 - 01/10/2023) Ngày đăng:29/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 25/09 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 38 (từ ngày 18/9/2023 - 24/9/2023)

  Lịch công tác Tuần 38 (từ ngày 18/9/2023 - 24/9/2023) Ngày đăng:22/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 18/09 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 37 (từ ngày 11/9/2023 - 17/9/2023)

  Lịch công tác Tuần 37 (từ ngày 11/9/2023 - 17/9/2023) Ngày đăng:15/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 11/09/2023 đến ngày 17/09/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 11/09 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 36 (từ ngày 04/9/2023 - 10/9/2023)

  Lịch công tác Tuần 36 (từ ngày 04/9/2023 - 10/9/2023) Ngày đăng:08/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 04/09 S Trực xử lý công việc trong ngày nghỉ lễ 2/9 (cả ngày) - Đ.c Đăng, Hải - Đ.c Linh - Trụ sở...

 • Lịch công tác Tuần 35 (từ ngày 28/8/2023 - 03/9/2023)

  Lịch công tác Tuần 35 (từ ngày 28/8/2023 - 03/9/2023) Ngày đăng:31/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 03/09/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 28/08 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 34 (từ ngày 21/8/2023 - 27/8/2023)

  Lịch công tác Tuần 34 (từ ngày 21/8/2023 - 27/8/2023) Ngày đăng:25/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 21/08 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 33 (từ ngày 14/8/2023 - 20/8/2023)

  Lịch công tác Tuần 33 (từ ngày 14/8/2023 - 20/8/2023) Ngày đăng:18/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 14/08 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 32 (từ ngày 07/8/2023 - 13/8/2023)

  Lịch công tác Tuần 32 (từ ngày 07/8/2023 - 13/8/2023) Ngày đăng:11/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 07/08 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 31 (từ ngày 31/7/2023 - 06/8/2023)

  Lịch công tác Tuần 31 (từ ngày 31/7/2023 - 06/8/2023) Ngày đăng:04/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 31/07 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 30 (từ ngày 24/7/2023 - 30/7/2023)

  Lịch công tác Tuần 30 (từ ngày 24/7/2023 - 30/7/2023) Ngày đăng:27/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 24/07 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 29 (từ ngày 17/7/2023 - 23/7/2023)

  Lịch công tác Tuần 29 (từ ngày 17/7/2023 - 23/7/2023) Ngày đăng:21/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 17/07/2023 đến ngày 23/07/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 17/07 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 28 (từ ngày 10/7/2023 - 16/7/2023)

  Lịch công tác Tuần 28 (từ ngày 10/7/2023 - 16/7/2023) Ngày đăng:14/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 10/07 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 27 (từ ngày 03/7/2023 - 09/7/2023)

  Lịch công tác Tuần 27 (từ ngày 03/7/2023 - 09/7/2023) Ngày đăng:07/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 03/07 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 26 (từ ngày 26/6/2023 - 02/7/2023)

  Lịch công tác Tuần 26 (từ ngày 26/6/2023 - 02/7/2023) Ngày đăng:30/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 02/07/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 26/06 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 25 (từ ngày 19/6/2023 - 25/6/2023)

  Lịch công tác Tuần 25 (từ ngày 19/6/2023 - 25/6/2023) Ngày đăng:23/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 19/06 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 25 (từ ngày 19/6/2023 - 25/6/2023)

  Lịch công tác Tuần 25 (từ ngày 19/6/2023 - 25/6/2023) Ngày đăng:23/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 19/06 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 24 (từ ngày 12/6/2023 - 18/6/2023)

  Lịch công tác Tuần 24 (từ ngày 12/6/2023 - 18/6/2023) Ngày đăng:16/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 12/06 S 08g00 Thông qua nội dung trình kỳ họp lần thứ Mười ba, HĐND tỉnh khoá XII (đợt 2) Chủ tịch UBND...

 • Lịch công tác Tuần 23 (từ ngày 05/6/2023 - 11/6/2023)

  Lịch công tác Tuần 23 (từ ngày 05/6/2023 - 11/6/2023) Ngày đăng:09/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 05/06 S 08g00 Tham gia Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 trên địa bàn thành phố...

 • Lịch công tác Tuần 22 (từ ngày 29/5/2023 - 04/6/2023)

  Lịch công tác Tuần 22 (từ ngày 29/5/2023 - 04/6/2023) Ngày đăng:02/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 29/05 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 21 (từ ngày 22/5/2023 - 28/5/2023)

  Lịch công tác Tuần 21 (từ ngày 22/5/2023 - 28/5/2023) Ngày đăng:26/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 22/05 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 20 (từ ngày 15/5/2023 - 21/5/2023)

  Lịch công tác Tuần 20 (từ ngày 15/5/2023 - 21/5/2023) Ngày đăng:19/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 15/05 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 19 (từ ngày 08/5/2023 - 14/5/2023)

  Lịch công tác Tuần 19 (từ ngày 08/5/2023 - 14/5/2023) Ngày đăng:12/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 08/05 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 18 (từ ngày 01/5/2023 - 07/5/2023)

  Lịch công tác Tuần 18 (từ ngày 01/5/2023 - 07/5/2023) Ngày đăng:05/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 01/05 S Trực Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023 (cả...

 • Lịch công tác Tuần 17 (từ ngày 24/4/2023 - 30/4/2023)

  Lịch công tác Tuần 17 (từ ngày 24/4/2023 - 30/4/2023) Ngày đăng:28/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 24/04 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 16 (từ ngày 17/4/2023 - 23/4/2023)

  Lịch công tác Tuần 16 (từ ngày 17/4/2023 - 23/4/2023) Ngày đăng:21/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 17/04 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công chức,...

 • Lịch công tác Tuần 15 (từ ngày 10/4/2023 - 16/4/2023)

  Lịch công tác Tuần 15 (từ ngày 10/4/2023 - 16/4/2023) Ngày đăng:14/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 10/04 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • Lịch công tác Tuần 14 (từ ngày 03/4/2023 - 09/4/2023)

  Lịch công tác Tuần 14 (từ ngày 03/4/2023 - 09/4/2023) Ngày đăng:07/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 03/04 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 27/03/2023 - 02/4/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 27/03/2023 - 02/4/2023) Ngày đăng:31/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 27/03 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 20/03/2023 - 26/03/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 20/03/2023 - 26/03/2023) Ngày đăng:24/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 20/03 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 13/03/2023 - 19/03/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 13/03/2023 - 19/03/2023) Ngày đăng:13/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 13/03 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 06/03/2023 - 12/03/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 06/03/2023 - 12/03/2023) Ngày đăng:10/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 06/03 S 06g00 Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh (Tổ giám sát số 1) Đ/c Trương Văn Đạt, PCT HĐND tỉnh Đ/c...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 27/02/2023 - 05/03/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 27/02/2023 - 05/03/2023) Ngày đăng:03/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 27/02 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 20/02/2023 - 26/02/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 20/02/2023 - 26/02/2023) Ngày đăng:24/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 20/02 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 13/02/2023 - 19/02/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 13/02/2023 - 19/02/2023) Ngày đăng:16/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 13/02 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (Từ ngày 06/02/2023 - 12/02/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (Từ ngày 06/02/2023 - 12/02/2023) Ngày đăng:10/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 06/02 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công