Tin tức
Lịch công tác tuần
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN NGÀY 29/01/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN NGÀY 29/01/2023) Ngày đăng:20/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 23/01 S Trực xử lý công việc Tết Nguyên Đán (01 ngày) - Đ.c Thái - PTB, Hùng - Đ.c Lý, Bảo, Nương ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN NGÀY 22/01/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN NGÀY 22/01/2023) Ngày đăng:20/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 16/01 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (TỪ NGÀY 09/01/2023 ĐẾN NGÀY 15/01/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (TỪ NGÀY 09/01/2023 ĐẾN NGÀY 15/01/2023) Ngày đăng:13/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 09/01 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN NGÀY 08/01/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN NGÀY 08/01/2023) Ngày đăng:05/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 02/01 S Trực xử lý công việc theo lịch trực tết Dương lịch (cả ngày) - Đ.c Nam, Đăng - Đ.c...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN NGÀY 01/01/2023)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN NGÀY 01/01/2023) Ngày đăng:30/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 26/12 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (TỪ NGÀY 19/12/2022 ĐẾN NGÀY 25/12/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (TỪ NGÀY 19/12/2022 ĐẾN NGÀY 25/12/2022) Ngày đăng:25/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 19/12 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 18/12/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 18/12/2022) Ngày đăng:12/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 12/12 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ NGÀY 05/12/2022 ĐẾN NGÀY 11/12/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ NGÀY 05/12/2022 ĐẾN NGÀY 11/12/2022) Ngày đăng:05/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 05/12 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN NGÀY 04/12/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN NGÀY 04/12/2022) Ngày đăng:28/11/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 28/11 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - Toàn...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN NGÀY 27/11/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN NGÀY 27/11/2022) Ngày đăng:21/11/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 21/11 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - Toàn...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 20/11/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 20/11/2022) Ngày đăng:14/11/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 14/11 S -07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN NGÀY 13/11/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN NGÀY 13/11/2022) Ngày đăng:07/11/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 07/11 S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - Toàn...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022) Ngày đăng:31/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 31/10 S 08g00 Họp giao ban tháng 10 UBND tỉnh Đ.c Thái - PTB Hội trường tầng 3, UBND tỉnh Xe 81A 00391 ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (TỪ NGÀY 24/10/2022 ĐẾN NGÀY 30/10/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (TỪ NGÀY 24/10/2022 ĐẾN NGÀY 30/10/2022) Ngày đăng:24/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 24/10 S 08g00 Tham gia lớp bồi dưỡng cấp uỷ viên cấp tỉnh năm 2022 (từ ngày 24 - 28/10/2022) Học viện Chính...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022) Ngày đăng:17/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 17/10 S 08g00 Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (mở rộng) cả ngày Ban thường vụ Tỉnh...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 16/10/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 16/10/2022) Ngày đăng:10/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 10/10 S C 14g00 Họp Ban chỉ đạo CCHC triển khai nhiệm vụ quý IV 2022, triển...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 09/10/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 09/10/2022) Ngày đăng:05/10/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 03/10 S C 14g00 Dự họp về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (TỪ NGÀY 26/9/2022 ĐẾN NGÀY 02/10/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (TỪ NGÀY 26/9/2022 ĐẾN NGÀY 02/10/2022) Ngày đăng:26/09/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 26/09 S 08g00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (TỪ NGÀY 19/9/2022 ĐẾN NGÀY 25/9/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (TỪ NGÀY 19/9/2022 ĐẾN NGÀY 25/9/2022) Ngày đăng:19/09/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 19/09 S 08g00 Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; kiểm tra việc áp dụng, duy trì...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (TỪ NGÀY 12/9/2022 ĐẾN NGÀY 18/9/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (TỪ NGÀY 12/9/2022 ĐẾN NGÀY 18/9/2022) Ngày đăng:12/09/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 12/09 S 09g00 Họp triển khai việc điều động công chức Đ/c Thưởng - PTB Đ/c Thái - PTB; Đ/c Thảo, Hằng, Nam; ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (TỪ NGÀY 05/9/2022 ĐẾN NGÀY 11/9/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (TỪ NGÀY 05/9/2022 ĐẾN NGÀY 11/9/2022) Ngày đăng:05/09/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 05/09 S 08g00 Họp giao ban cơ quan LĐ Ban LĐ: các phòng,đơn vị trực thuộc HT Ban QLKKT C 14g00 ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (TỪ NGÀY 29/8/2022 ĐẾN NGÀY 04/9/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (TỪ NGÀY 29/8/2022 ĐẾN NGÀY 04/9/2022) Ngày đăng:29/08/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 29/08 S 09g00 Hội ý LĐ Ban Các đ/c LĐ Ban, LĐVP Ban, đại diện VP tại CK Lệ Thanh Phòng họp BQLKKT ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 22/8/2022 ĐẾN NGÀY 28/8/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 22/8/2022 ĐẾN NGÀY 28/8/2022) Ngày đăng:22/08/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 22/08 S 08h00 Họp trao đổi về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN NGÀY 21/8/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN NGÀY 21/8/2022) Ngày đăng:15/08/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 15/08 S Làm việc C Làm việc Thứ ba 16/08 S ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (TỪ NGÀY 08/8/2022 ĐẾN NGÀY 14/8/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (TỪ NGÀY 08/8/2022 ĐẾN NGÀY 14/8/2022) Ngày đăng:08/08/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 08/08 S 09h00 Nghe đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045 báo...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 07/8/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 07/8/2022) Ngày đăng:01/08/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 01/08 S Làm việc C Làm việc Thứ ba 02/08 S ...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (TỪ NGÀY 25/7/2022 ĐẾN NGÀY 31/7/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (TỪ NGÀY 25/7/2022 ĐẾN NGÀY 31/7/2022) Ngày đăng:25/07/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/07/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 25/07 S 08h00 làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (TỪ NGÀY 18/7/2022 ĐẾN NGÀY 24/7/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (TỪ NGÀY 18/7/2022 ĐẾN NGÀY 24/7/2022) Ngày đăng:18/07/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 18/07 S C 14g00 Họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và phân công nhiệm...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (TỪ NGÀY 11/7/2022 ĐẾN NGÀY 17/7/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (TỪ NGÀY 11/7/2022 ĐẾN NGÀY 17/7/2022) Ngày đăng:11/07/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/07/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 11/07 S C 14g00 -Làm việc với đơn vị khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu KH...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (TỪ NGÀY 04/7/2022 ĐẾN NGÀY 10/7/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (TỪ NGÀY 04/7/2022 ĐẾN NGÀY 10/7/2022) Ngày đăng:04/07/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 04/07 S 08g00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 (1...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (TỪ NGÀY 27/6/2022 ĐẾN NGÀY 03/7/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (TỪ NGÀY 27/6/2022 ĐẾN NGÀY 03/7/2022) Ngày đăng:27/06/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 27/06 S C Thứ ba 28/06 S 08g00 làm...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 26/6/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 26/6/2022) Ngày đăng:20/06/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 20/06 S Làm việc C 15gh40 Họp quy hoạch BCH, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ BQLKKT...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN NGÀY 19/6/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN NGÀY 19/6/2022) Ngày đăng:13/06/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19/06/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 13/06 S 08g00 Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai Đoàn...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ NGÀY 06/6/2022 ĐẾN NGÀY 12/6/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ NGÀY 06/6/2022 ĐẾN NGÀY 12/6/2022) Ngày đăng:06/06/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 06/06 S C Thứ ba 07/06 S 08g00 Lãnh...

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (TỪ NGÀY 30/5/2022 ĐẾN NGÀY 05/6/2022)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (TỪ NGÀY 30/5/2022 ĐẾN NGÀY 05/6/2022) Ngày đăng:30/05/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị Thứ hai 30/05 S Làm việc C Thứ ba 31/05 S 08g00 Dự...

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công