Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 62/2020/QH14

Số văn bản 62/2020/QH14
Trích Yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Ngày Ban Hành 22/01/2021
Ngày Hiệu Lực 22/01/2021
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại văn bản Luật
Người Ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công