Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 27/2021/QĐ-TTg

Số văn bản 27/2021/QĐ-TTg
Trích Yếu Về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày Ban Hành 25/09/2021
Ngày Hiệu Lực 25/09/2021
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Lê Minh Khái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công