Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 862/BQLKKT-QHHTTNMT

Số văn bản 862/BQLKKT-QHHTTNMT
Trích Yếu Triển khai quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày Ban Hành 01/10/2021
Ngày Hiệu Lực 01/10/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công