Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 01/2021/NĐ-CP

Số văn bản 01/2021/NĐ-CP
Trích Yếu Về đăng ký doanh nghiệp
Ngày Ban Hành 04/01/2021
Ngày Hiệu Lực 04/01/2021
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký Nguyễn Xuân Phúc
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công