Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 5/2021/TT-BKHĐT

Số văn bản 5/2021/TT-BKHĐT
Trích Yếu Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Ngày Ban Hành 17/08/2021
Ngày Hiệu Lực 02/10/2021
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thể loại văn bản Thông tư
Người Ký Nguyễn Chí Dũng
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công