Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 10/2021/QĐ-UBND

Số văn bản 10/2021/QĐ-UBND
Trích Yếu Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 14/05/2021
Ngày Hiệu Lực 24/05/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Đỗ Tiến Đông
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công