Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 49/KH-BQLKKT

Số văn bản 49/KH-BQLKKT
Trích Yếu Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023
Ngày Ban Hành 12/12/2022
Ngày Hiệu Lực 12/12/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Kế hoạch
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công