Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 117/QĐ-BQLKKT

Số văn bản 117/QĐ-BQLKKT
Trích Yếu Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 28/09/2022
Ngày Hiệu Lực 28/09/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công