Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 2092/UBND-KGVX

Số văn bản 2092/UBND-KGVX
Trích Yếu tăng cường thực hiện Luật trẻ em và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Ngày Ban Hành 15/09/2022
Ngày Hiệu Lực 15/09/2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Thị Thanh Lịch
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công